top of page

ir. Ron Vendrig Architect BNA

Missie Bouwplanwinkel

Missie Bouwplanwinkel 
 

Missie 1 | Laagdrempelig contact met architect

 

Met de Bouwplanwinkel willen Ron Vendrig en Renzo Leegwater de architect op een unieke laagdrempelige wijze in contact brengen met iedereen die bouwplannen heeft.

Tevens willen ze met de Bouwplanwinkel aantonen dat u door te werken met een architect een beter bouwplan krijgt dan dat u zou werken met bijvoorbeeld een niet architect zoals een bouwkundig tekenbureau. Controleer zelf of iemand architect is op www.architectenregister.nl. Daarnaast willen Ron en Renzo laten zien met de Bouwplanwinkel dat de architect niet alleen voor "elite" is, maar juist betaalbaar is voor iedereen die bouwplannen heeft of deze nu groot of klein zijn. Wij zien ons zelf dan ook als de "Architect voor alle portemonnees".

 

Missie 2 | Bevorderen van 'ketenintegratie' in de bouw

 

Terwijl vroeger de architect en de bouwer min of meer onafhankelijk van elkaar opereerden, willen

de architecten Ron Vendrig en Renzo Leegwater dat de opdrachtgever, architect, de bouwer, constructeur en gemeente vanaf dag 1 meteen met elkaar om de tafel zitten om de wensen en eisen op elkaar afstemmen. Ron en Renzo vinden integraal samenwerken in de bouw belangrijk en zelfs noodzakelijk is. Direct na de eerste schets al met elkaar om de tafel zitten, kijken wat het kost en zo nodig aanpassingen doen. Met als doel 'waardecreatie' voor de klant, daar gaat het immers om. Volgens Ron Vendrig en Renzo Leegwater kan de Bouwplanwinkel hierin een belangrijke rol spelen om 'ketenintegratie' in de bouw te bevorderen.

      

ir. Ron Vendrig staat als architect ingeschreven bij Bureau Architectenregister onder nummer 1.060315.013.

www.architectenregister.nl

 

ir. Renzo Leegwater staat als architect ingeschreven bij Bureau Architectenregister onder nummer 1.110501.017.

www.architectenregister.nl

 

 

  

Architectenregister
 

Ketenintegratie  
 

  

Samenwerking binnen en tussen

de opeenvolgende schakels binnen

een organisatie- of bedrijfskolom.

Alle organisaties en afdelingen in

de keten die achtereenvolgens een

rol spelen in het bouwproductie-

of dienstverleningsproces werken

zo met elkaar samen.

 

2010 - present

2010 - present

bottom of page