top of page

ir. Ron Vendrig Architect BNA

Diensten Bouwplanwinkel

Diensten Bouwplanwinkel 
 

Mogelijkheden van uw bouwplan bespreken

Kom naar de bouwplanwinkel om gratis uw mogelijkheden van uw bouwplan te bespreken met architecten Ron Vendrig en Renzo Leegwater onder het genot van een kopje koffie.

 

 

 

Ontwerp

- Ontwerp maken van uw bouwplan

- Bestemmingsplan controle

- Controle Welstandsnota en documenten/tekeningen maken voor advies Welstandscommissie

- Haalbaarheidstudie van uw bouwplan

- Bouwtekeningen maken van uw bouwplan

- Maquette maken van uw bouwplan

- Begroting maken van uw bouwplan zodat u weet wat uw bouwplan gaat kosten

- Bestemmingsplan maken voor uw bouwplan

- Ruimtelijke onderbouwing maken voor uw bouwplan

- Juridische onderbouwing van uw bouwplan

 

Omgevingsvergunning

- Bouwtekeningen maken van uw bouwplan t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning

- Omgevingsvergunning (bouwvergunning etc.) aanvragen voor uw bouwplan

- Bouwvergunning aanvragen

- Sloopvergunning aanvragen / melding doen

- Kapvergunning aanvragen

- Milieuvergunning aanvragen

- Binnenplanse en buitenplanse ontheffing bestemmingsplan aanvragen

- Tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan aanvragen

- Projectbesluit

- Monumentenvergunning aanvragen

- Gebruiksvergunning aanvragen

- Aanlegvergunning aanvragen

- Uitritvergunning aanvragen

- Reclamevergunning aanvragen

- Watervergunning aanvragen

 

Werktekeningen uitvoering/bouw

Werktekeningen maken t.b.v. uitvoering /bouw project

Directievoering

Wij doen voor alle onze projecten de directievoering tijdens de uitvoering/bouw van het project

Splitsing / samenvoegen

- Splitsingstekeningen van uw vastgoed t.b.v. notaris

- Samenvoegen van uw vastgoed (woningen, winkelpanden, bedrijfspanden etc.)

 

Verkoop / verhuur

- Verkooptekeningen maken van uw vastgoed

- Verhuurtekeningen maken van uw vastgoed

 

Subsidie

- Wij helpen u bij het aanvragen van subsidie voor uw bouwplan

 

 

      

- Dakkapellen

- Balkon / dakterras

- Serre

- Wijzigen gevelopeningen in gevel

- Uitbouw

- Aanbouw

- Opbouw

- Wijzigen indeling woning

- Wijzigen constructie woning

- Woonhuizen / villa's

- Schuren

- Tuinhuis

- Loodsen

- Garage

- Carpoort

- Bruggen t.b.v. uitrit

- Dammen t.b.v. uitrit

- Zwembad

- Paardenbak

- Ontrekken van woningen

- Samenvoegen van woningen

- Splitsen van woningen

- Appartementengebouwen

- Grachtenpanden

- Bedrijfspanden

- Wijzigen indeling bedrijfspand

- Wijzigen bestemming bedrijfspand

- Transformatie bedrijfspand

- Kerken

- Fabrieksgebouwen

- Monumenten

- Sportgebouwen

- Hotels

- Winkels

- Gezondsheidszorg  / mantelzorg

- Seniorenwoningen

- Etc. 

 

 

  

Bouwplannen voor
 

2010 - present

2010 - present

bottom of page