top of page

Architectentitel? Waarom belangrijk voor u?

 

De Wet op de architectentitel is in 1988 in werking getreden. De wet bepaalt dat alleen personen die zijn ingeschreven in het architectenregister de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mogen voeren.

Ook zijn er strikte bepalingen voor de naamgeving van bureaus. De wet beschermt de titel, niet het beroep.

Iedereen mag in Nederland werkzaamheden op het gebied van architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur verrichten, mits men zich niet ten onrechte van de titel bedient.

 

De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn:

 

Kwaliteitsborging

Waarborgen dat vormgevers van stad en land voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen.

 

Bescherming van opdrachtgevers

Indien de opdrachtgever een geregistreerde ontwerper inschakelt mag hij ervan uitgaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om de opdracht te realiseren.

 

Implementeren van Europese regelgeving

Dit verduidelijkt de wettelijke positie van de Nederlandse architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect en vergemakkelijkt de toegang tot werk in andere EU-landen.

 

Hoe weet ik of iemand architect is?

 

U kunt dit heel eenvoudig zelf controleren of iemand architect is op www.architectenregister.nl

 

ir. Ron Vendrig staat als architect ingeschreven bij Bureau Architectenregister onder nummer 1.060315.013.

ir. Renzo Leegwater staat als architect ingeschreven bij Bureau Architectenregister onder nummer 1.110501.017.

 

Zie voor meer informatie www.architectenregister.nl

            
bottom of page